Zboží odesíláme každé pondělí

Pokud uskutečníte objednávku do neděle 12:00, odešleme zboží další den. Při volbě bankovním převodem / kartou zboží odešleme následující pondělí po obdržení platby.

Jak správně zapojit startovací kabely - Rychlý průvodce

Jak správně zapojit startovací kabely

Správné zapojení startovacích kabelů je nezbytnou dovedností pro každého řidiče. Tento návod vám krok za krokem vysvětlí, jak postupovat při zapojování startovacích kabelů, včetně toho, jak správně postupovat u obou vozidel.

Příprava k zapojení kabelů

Než začnete s jakýmkoli zapojováním, je potřeba mít k dispozici druhé vozidlo s plně nabitou autobaterií. Toto vozidlo bude sloužit jako zdroj energie pro vozidlo s vybitou baterií.

Výběr startovacích kabelů

Je klíčové vybrat si kvalitní a dostatečně silné startovací kabely, které jsou vhodné pro typ a velikost vašeho vozidla. Kabely by měly mít robustní svorky a být dostatečně dlouhé, aby dosáhly z jednoho vozidla na druhé.

Postup při zapojení startovacích kabelů

 1. Přistavte vozidla: Přistavte obě vozidla tak, aby byly dostatečně blízko pro zapojení kabelů, ale zároveň se navzájem nedotýkala.

 2. Zkontrolujte a vypněte obě vozidla: Ujistěte se, že obě vozidla jsou vypnutá a klíčky nejsou v zapalování.

 3. Identifikace baterií v obou vozidlech: Otevřete kapoty obou vozidel a identifikujte kladné (+) a záporné (-) póly na obou bateriích.

Zapojení kabelů

Při zapojování kabelů postupujte následovně:

 1. Připojení červeného kabelu k vybité baterii: Připojte jeden konec červeného kabelu na kladný pól vybité baterie.

 2. Připojení červeného kabelu k nabité baterii: Připojte druhý konec červeného kabelu na kladný pól nabité baterie.

 3. Připojení černého kabelu k nabité baterii: Připojte jeden konec černého kabelu na záporný pól nabité baterie.

 4. Připojení černého kabelu k vozidlu s vybitou baterií: Připojte druhý konec černého kabelu na kovovou, nemalovanou část vozidla s vybitou baterií, co nejdále od baterie. Toto je důležité pro bezpečné uzemnění.

Bezpečnostní opatření

Nikdy nepřipojujte černý kabel přímo na záporný pól vybité baterie, mohlo by dojít k vytvoření jiskry a v nejhorším případě i k výbuchu.

Startování vozidel

Po správném zapojení kabelů následuje postup pro startování vozidel:

 1. Nastartujte vozidlo s nabitou baterií: Nastartujte motor vozidla s nabitou baterií a nechte jej běžet několik minut na volnoběh.

 2. Nastartujte vozidlo s vybitou baterií: Po několika minutách se pokuste nastartovat vozidlo s vybitou baterií.

Odpojení kabelů

Po úspěšném startu vozidla s vybitou baterií postupujte při odpojování kabelů v opačném pořadí, než byly připojeny:

 1. Odpojení černého kabelu od vozidla s vybitou baterií.
 2. Odpojení černého kabelu od vozidla s nabitou baterií.
 3. Odpojení červeného kabelu od vozidla s nabitou baterií.
 4. Odpojení červeného kabelu od vozidla s vybitou baterií.

Závěrečné doporučení

Po úspěšném startu doporučujeme nechat motor vozidla s vybitou baterií běžet po určitou dobu, aby se baterie mohla dobít. Je také vhodné nechat zkontrolovat stav baterie u odborníka.

Pro široký výběr kvalitních auto doplňků a nářadí navštivte Namontuj.cz, kde naleznete vše potřebné pro údržbu a péči o vaše vozidlo.