Zboží odesíláme každé pondělí

Pokud uskutečníte objednávku do neděle 12:00, odešleme zboží další den. Při volbě bankovním převodem / kartou zboží odešleme následující pondělí po obdržení platby.

Vybitá baterie v autě: Jak postupovat?

Vybitá baterie v autě

Identifikace problému s vybitou baterií v autě

Pokud se setkáte s problémem, že vaše auto nenastartuje, je jednou z prvních věcí, kterou byste měli zvážit, zda je problém spojen s vybitou baterií. Zde je několik kroků, které vám pomohou identifikovat, zda je problém skutečně ve vybité baterii:

Kontrola příznaků vybité baterie:

 • Slabé nebo žádné světlo: Pokud se při otočení klíčku v zapalování nezapnou kontrolní světla na palubní desce nebo jsou velmi slabá, může to být známka vybité baterie.
 • Problémy se startováním: Auto nenastartuje, startér dělá jen klikací zvuky nebo se motor točí pomalu a neochotně.
 • Elektrické součásti nefungují: Elektrické součásti jako rádio, elektrická okna nebo světla nefungují správně nebo vůbec.

Vizuální kontrola baterie:

 • Proveďte vizuální kontrolu baterie (pokud je to možné a bezpečné). Hledejte známky poškození, jako jsou praskliny nebo úniky.
 • Zkontrolujte, zda nejsou póly baterie zkorodované nebo špatně připojené.

Zkouška světel:

Pokuste se zapnout světla auta. Pokud světla svítí slabě nebo vůbec ne, může to být důkaz, že baterie je vybitá nebo má slabé napětí.

Zvuk motoru při pokusu o start:

Pokud při pokusu o start slyšíte pouze klikání nebo vůbec nic, může to být znamení, že baterie nemá dostatek energie k tomu, aby otočila startér.

Použití multimetru nebo testeru baterie:

Pokud máte k dispozici multimetr nebo tester baterie, můžete přímo změřit napětí baterie. Napětí pod 12,4 V obvykle značí, že baterie je vybitá.

Příprava na nabíjení baterie

Při přípravě na nabíjení baterie auta je důležité postupovat systematicky a bezpečně. Zde jsou konkrétní kroky a doporučení, která byste měli sledovat:

Kontrola baterie

 • Vizualizace stavu baterie: Prohlédněte si baterii, zda nemá viditelné škody jako jsou trhliny, úniky nebo nadměrnou korozí na svorkách.
 • Zajištění přístupnosti baterie: Ujistěte se, že máte dobrý přístup k baterii. V některých vozech může být baterie schovaná pod plastovým krytem nebo v jiné komplikovaně přístupné části.

Výběr vhodné nabíječky

 • Typ nabíječky: Vyberte nabíječku, která je kompatibilní s typem vaší baterie (olověná-kyselinová, AGM, gelová atd.).
 • Kapacita nabíječky: Ujistěte se, že nabíječka má dostatečnou kapacitu pro vaši baterii. To je obvykle uvedeno v amper hodinách (Ah).

Bezpečnostní opatření

 • Nošení ochranných pomůcek: Doporučuje se nošení ochranných brýlí a rukavic, zejména pokud manipulujete s baterií, která může obsahovat kyselinu.
 • Ventilace: Nabíjejte baterii v dobře větraném prostoru, aby se předešlo akumulaci potenciálně nebezpečných plynů.
 • Odpojení elektrospotřebičů v autě: Před zapojením nabíječky se ujistěte, že jsou vypnuté všechny elektrické spotřebiče ve vozidle.

Připojení nabíječky nebo startovacích kabelů

Správné připojení nabíječky nebo startovacích kabelů je klíčové pro bezpečné a efektivní nabíjení vybité baterie vašeho vozidla. Následujte tyto kroky pro správné připojení:

Použití nabíječky baterie

 1. Zapojení nabíječky:

  • Připojte červený kabel nabíječky k plusovému pólu vybité baterie.
  • Připojte černý kabel nabíječky ke zápornému pólu baterie nebo, pokud je to doporučeno výrobcem, k pevnému kovovému bodu na šasi vozidla, daleko od baterie.
 2. Zapnutí nabíječky:

  • Ujistěte se, že nabíječka je vypnutá při připojování kabelů.
  • Po připojení kabelů zapněte nabíječku.

Použití startovacích kabelů

 1. Příprava vozidel:

  • Umístěte obě vozidla tak, aby byla blízko sebe, ale nesmí se dotýkat.
  • Ujistěte se, že obě vozidla jsou vypnutá a klíčky vyjmuté ze zapalování.
 2. Připojení startovacích kabelů:

  • Připojte jeden konec červeného kabelu k plusovému pólu vybité baterie.
  • Připojte druhý konec červeného kabelu k plusovému pólu nabíjecí baterie (v druhém vozidle).
  • Připojte jeden konec černého kabelu ke zápornému pólu nabíjecí baterie.
  • Připojte druhý konec černého kabelu k pevnému kovovému bodu na šasi vybitého vozidla, daleko od baterie.
 3. Startování vozidla s nabíjecí baterií:

  • Zapněte motor vozidla s nabíjecí baterií a nechte ho běžet několik minut.
  • Poté zkuste nastartovat vozidlo s vybitou baterií.
 4. Odpojení kabelů:

  • Po nastartování vozidla s vybitou baterií nejprve odpojte černý kabel od vybitého vozidla, poté od nabíjecího vozidla.
  • Následně odpojte oba konce červeného kabelu, nejprve od nabíjecího vozidla a poté od vozidla, které bylo nabíjeno.

Pamatujte na to, že bezpečnost je nejdůležitější. Vždy se ujistěte, že startovací kabely a nabíječky jsou ve správném stavu a vhodné pro typ vašeho vozidla a baterie. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo pokud je situace komplikovaná, je lepší vyhledat profesionální pomoc.

Nabíjení baterie

Proces nabíjení vybité baterie vašeho vozidla je klíčovým krokem k obnovení jeho funkčnosti. Zde jsou detailní instrukce, jak správně nabíjet baterii, ať už pomocí nabíječky baterií nebo startovacími kabely:

Nabíjení pomocí nabíječky baterií

 1. Zapnutí nabíječky:

  • Po připojení nabíječky k baterii zapněte nabíječku.
  • Vyberte vhodný nabíjecí režim podle typu baterie a doporučení výrobce.
 2. Monitorování procesu nabíjení:

  • Sledujte proces nabíjení. Některé nabíječky mají indikátory, které ukazují průběh nabíjení nebo úroveň nabití baterie.
  • Nabíjení může trvat několik hodin v závislosti na stupni vybití a kapacitě baterie.
 3. Kontrola baterie po nabíjení:

  • Po dokončení nabíjení vypněte nabíječku a odpojte kabely, nejprve černý a poté červený.
  • Proveďte kontrolu napětí baterie pomocí multimetru nebo testeru baterií, aby jste se ujistili, že baterie je plně nabita.

Nabíjení pomocí startovacích kabelů

 1. Použití běžícího vozidla:

  • Po připojení startovacích kabelů mezi vybité a nabíjecí vozidlo, zapněte motor nabíjecího vozidla.
  • Nechte motor běžet několik minut, aby se baterie vybitého vozidla mohla částečně nabít.
 2. Startování vybitého vozidla:

  • Po několika minutách nabíjení zkuste nastartovat vybité vozidlo.
  • Pokud vozidlo nenastartuje, nechte ho nabíjet ještě několik minut a zkuste to znovu.
 3. Odpojení startovacích kabelů:

  • Jakmile je vybité vozidlo úspěšně nastartováno, odpojte startovací kabely v opačném pořadí jejich připojení.

Důležité tipy

 • Nepřerušujte nabíjení předčasně: Pro plné nabíjení baterie je důležité nechat nabíječku zapnutou po požadovanou dobu.
 • Zkontrolujte stav baterie: Pokud baterie po nabíjení stále vykazuje známky slabosti (např. auto obtížně startuje), může to značit, že baterie je poškozená nebo stará a může vyžadovat výměnu.
 • Udržujte baterii v čistotě: Udržujte póly baterie čisté a bez korozních usazenin, což pomáhá zajistit dobrý kontakt a efektivní nabíjení.