Zboží odesíláme každé pondělí

Pokud uskutečníte objednávku do neděle 12:00, odešleme zboží další den. Při volbě bankovním převodem / kartou zboží odešleme následující pondělí po obdržení platby.

Montáž tažného zařízení

Tažné zařízení může být velmi praktickým doplňkem vašeho vozidla, umožňuje přepravu přívěsů, karavanů, nebo dokonce připojení nosičů pro kola. Ať už potřebujete tažné zařízení pro dovolenou, stěhování, nebo jiné účely, správná instalace je klíčová pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků provozu.

Snímek obrazovky 2024-05-01 104412

Při instalaci je důležité dbát na přesné dodržování výrobcem specifikovaného postupu a použití správných nástrojů. Tento návod vás krok za krokem provede celým procesem montáže, od přípravy až po finální kontroly. Nezapomeňte, že montáž tažného zařízení musí odpovídat také zákonným normám a technickým požadavkům pro vaše vozidlo, proto je vhodné se před začátkem práce seznámit s těmito požadavky a získat potřebné schválení.

Potřebné nářadí a materiály

Pro správnou instalaci tažného zařízení je nezbytné mít k dispozici vhodné nářadí a materiály. Zde je seznam, co všechno budete potřebovat:

Nářadí:

 1. Sada klíčů - bude potřeba pro utahování a povolování matiček a šroubů.
 2. Šroubovák - užitečný pro manipulaci s menšími komponentami.
 3. Torx klíče - některé automobily vyžadují specifické torx hlavice pro demontáž nárazníků nebo přístup k montážním bodům.
 4. Momentový klíč - pro zajištění správného utahovacího momentu šroubů.
 5. Zvedák a stojany - pro bezpečnou práci pod vozidlem.
 6. Pracovní rukavice a ochranné brýle - pro ochranu rukou a očí.

Materiály a součástky:

 1. Tažné zařízení - zahrnuje tažnou tyč a montážní rám specifický pro váš model auta.
 2. Montážní kit - obvykle obsahuje veškeré šrouby, matice a další kování potřebné pro instalaci.
 3. Elektrická sada - pro napojení světel na přívěs. Tato sada by měla obsahovat potřebné kabely, konektory a modul pro propojení s elektrickým systémem vozidla.
 4. Izolační páska a stahovací páska - pro bezpečné upevnění a ochranu kabelů.

Ujistěte se, že máte vše potřebné před zahájením instalace, aby byl proces co nejhladší a nebylo nutné přerušovat práci kvůli chybějícímu nářadí nebo materiálům.

Příprava na montáž

Před samotnou montáží tažného zařízení je nutné provést několik přípravných kroků, které zajistí hladký průběh instalace a minimalizují riziko poškození vozidla či nesprávné montáže.

Kontrola kompatibility

 • Ověření kompatibility zařízení: Zkontrolujte, zda je tažné zařízení, které jste zakoupili, kompatibilní s vaším modelem auta. Tuto informaci najdete v dokumentaci k produktu nebo na webových stránkách výrobce.
 • Revize montážního návodu: Pečlivě si přečtěte montážní manuál k tažnému zařízení, abyste měli přehled o všech nutných krocích a speciálních požadavcích.

Bezpečnostní opatření

 • Zajištění vozidla: Před zahájením montáže se ujistěte, že je auto bezpečně zaparkováno na rovném povrchu a v neutrálním nebo parkovacím stupni s nastavenou ruční brzdou.
 • Využití zvedáku a stojanů: Pokud budete potřebovat pracovat pod vozidlem, použijte zvedák a bezpečnostní stojany, aby bylo vozidlo stabilně podepřeno během práce.
 • Ochranné pomůcky: Nezapomeňte použít pracovní rukavice a ochranné brýle pro ochranu před zraněním.

Kroky montáže tažného zařízení

Montáž tažného zařízení vyžaduje pečlivý postup podle následujících kroků. Dodržování těchto instrukcí zajistí, že bude zařízení bezpečně připojeno a funkční.

Demontáž zadního nárazníku

 • Odstranění nárazníku: V závislosti na modelu vozidla může být potřeba odstranit zadní nárazník, aby bylo možné tažné zařízení připevnit přímo k rámu vozu. Postupujte podle servisního manuálu vašeho vozidla, aby byl nárazník odstraněn správně a bez poškození.

Montáž tažného zařízení

 • Umístění tažného zařízení: Položte tažné zařízení pod vozidlo a umístěte jej na předem určené montážní body.
 • Připevnění zařízení: Použijte dodané šrouby a matice z montážního kitu pro zajištění zařízení k rámu vozidla. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně zatáhnuté pomocí momentového klíče podle specifikací výrobce.

Připojení elektrických komponent

 • Instalace elektrické sady: Připojte kabeláž od tažného zařízení k elektrickému systému vozidla. Toto zahrnuje propojení světel přívěsu s hlavním světelným systémem auta.
 • Zabezpečení kabelů: Upevněte veškeré kabely stahovacími páskami a zajistěte, aby byly kabely chráněny izolační páskou tam, kde by mohly přijít do kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi vozidla.

Kontrola a zabezpečení montáže

 • Revize upevnění: Důkladně zkontrolujte všechna spojení, aby bylo zajištěno, že tažné zařízení je pevně a bezpečně připevněno k vozidlu.
 • Finální úpravy: V případě potřeby proveďte jakékoliv finální úpravy, aby bylo zajištěno, že tažné zařízení není volné a je správně umístěno.

Přemontování zadního nárazníku a dalších dílů

 • Znovu nasazení nárazníku: Po úspěšné instalaci tažného zařízení a elektrické sady připevněte zpět zadní nárazník a jakékoli další díly, které byly odstraněny.
 • Konečná kontrola: Proveďte konečnou kontrolu, zda jsou všechny díly bezpečně upevněné a zařízení je plně funkční.

Po dokončení těchto kroků je tažné zařízení nainstalované a připravené k použití. Doporučuje se však před prvním použitím provést testovací jízdu s přívěsem, aby bylo možné ověřit správnou funkci tažného zařízení a elektrických spojení.

Závěrečná kontrola a testování

Po dokončení instalace tažného zařízení je zásadní provést důkladnou závěrečnou kontrolu a testování, aby bylo zajištěno, že všechny komponenty jsou správně připevněné, funkční a bezpečné pro použití.

Visuální kontrola montáže

 • Kontrola upevnění: Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utažené a tažné zařízení je správně připojeno k vozidlu.
 • Revize elektrických spojení: Ujistěte se, že všechna elektrická spojení jsou správně izolovaná a bezpečně upevněna, bez volných nebo visících kabelů, které by mohly být poškozeny během jízdy.

Testování funkčnosti elektrických spojení

 • Osvětlení a signály: Připojte přívěs (nebo testovací zařízení, pokud přívěs není k dispozici) a otestujte všechny světelné funkce, včetně brzdových světel, blinkrů a obrysových světel, aby bylo zajištěno, že signály jsou správně přenášeny z vozidla na přívěs.
 • Kontrola spojení: Proveďte několik manévrů s vozidlem, jako je zatáčení a brzdění, abyste ověřili, že elektrická spojení zůstávají stabilní a nepřerušovaná i při pohybu.

Bezpečnostní kontrola

 • Zatížení a tahová sila: Zkontrolujte, zda tažné zařízení a spoje vydrží odhadované zatížení, které plánujete táhnout. To může zahrnovat kontrolu specifikací výrobce a případně konzultaci s odborníkem.
 • Testovací jízda: Proveďte testovací jízdu s přívěsem, aby bylo možné posoudit, jak zařízení reaguje v reálných podmínkách. Věnujte pozornost jakékoliv netypické vibraci nebo hluku, který by mohl indikovat problém.

Po úspěšném dokončení těchto testů a kontrol bude vaše tažné zařízení připraveno k bezpečnému použití. Je důležité pravidelně provádět kontroly a údržbu tažného zařízení, zejména pokud je používáno často nebo pro těžké náklady, aby bylo zajištěno jeho dlouhodobé a bezpečné fungování.

Časté problémy a řešení

Při montáži nebo používání tažného zařízení se mohou objevit různé problémy. Zde jsou některé běžné obtíže a návrhy, jak je řešit.

Uvolněné šrouby a matice

 • Problém: Šrouby a matice držící tažné zařízení mohou časem povolit, což může vést k nestabilitě zařízení.
 • Řešení: Pravidelně kontrolujte a dotahujte všechny šrouby a matice. Použijte momentový klíč pro správné utažení podle doporučení výrobce.

Vadné elektrické spojení

 • Problém: Elektrické spoje mohou být nespolehlivé nebo poškozené, což může způsobit špatnou funkčnost světel na přívěsu.
 • Řešení: Pravidelně kontrolujte všechna elektrická spojení a konektory za přítomnost koroze nebo poškození. Čistěte a opravujte nebo vyměňujte poškozené díly. Ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně upevněné a chráněné před mechanickým poškozením.

Problémy s korozi

 • Problém: Koroze může oslabit strukturu tažného zařízení a způsobit jeho předčasné opotřebení.
 • Řešení: Používejte antikorozní spreje nebo jiné ochranné nátěry na kovové části tažného zařízení, zejména pokud žijete v oblasti s vysokou vlhkostí nebo solením silnic. Pravidelně odstraňujte rzi a aplikujte ochranné vrstvy.

Vibrace a hluk při jízdě

 • Problém: Během jízdy můžete zaznamenat neobvyklé vibrace nebo hluk pocházející z tažného zařízení.
 • Řešení: Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně namontováno a všechny jeho části jsou pevně spojeny. Případně použijte tlumící materiály pro snížení vibrací. Pro jistotu překontrolujte i montáž přívěsu.

Tato opatření by měla pomoci předejít nejčastějším problémům s tažnými zařízeními a zajistit jejich bezpečné a dlouhodobé používání. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi vyřešit některé z těchto problémů, neváhejte se obrátit na profesionála.