Zboží odesíláme každé pondělí

Pokud uskutečníte objednávku do neděle 12:00, odešleme zboží další den. Při volbě bankovním převodem / kartou zboží odešleme následující pondělí po obdržení platby.

Příčiny úniku chladicí kapaliny

Únik chladicí kapaliny je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se mohou setkat majitelé vozidel. Tento problém může vést k vážným poškozením motoru, pokud není včas odhalen a řešen. V tomto článku se podrobně podíváme na hlavní příčiny úniku chladicí kapaliny a na to, jak tyto problémy identifikovat a řešit.

Únik chladící kapaliny

Hlavní příčiny úniku chladicí kapaliny

Existuje několik různých důvodů, proč může dojít k úniku chladicí kapaliny. Níže uvádíme nejčastější příčiny tohoto problému:

1. Poškozená hadice chladicího systému

Hadice chladicího systému jsou často náchylné k opotřebení a poškození. Časem mohou prasknout nebo se uvolnit jejich spojení, což vede k úniku kapaliny. Pravidelná kontrola stavu hadic a jejich výměna při prvních známkách opotřebení je klíčem k prevenci těchto úniků.

2. Prasklá nebo poškozená chladicí nádrž

Chladicí nádrž může být vyrobena z plastu nebo kovu a v průběhu času může být vystavena teplotním výkyvům, což může způsobit její prasknutí nebo poškození. Tento problém může být obtížně odhalitelný, protože praskliny mohou být velmi malé. Pečlivá vizuální kontrola nádrže může pomoci odhalit drobné netěsnosti.

3. Selhání těsnění hlavy válců

Těsnění hlavy válců je klíčovou součástí, která zajišťuje těsnost mezi blokem motoru a hlavou válců. Pokud toto těsnění selže, může dojít k úniku chladicí kapaliny do motoru nebo do výfukového systému. Tento problém je často doprovázen dalšími symptomy, jako je přehřívání motoru nebo bílý kouř z výfuku.

4. Poškozený chladič

Chladič je zodpovědný za odvod tepla z chladicí kapaliny a může být poškozen korozí, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Netěsnosti v chladiči mohou vést k úniku kapaliny a ztrátě jeho účinnosti. Pravidelné čištění a kontrola chladiče mohou pomoci předejít těmto problémům.

5. Vadné vodní čerpadlo

Vodní čerpadlo je klíčovým prvkem chladicího systému, který zajišťuje cirkulaci chladicí kapaliny. Pokud dojde k selhání vodního čerpadla, může dojít k úniku kapaliny přes těsnění nebo tělo čerpadla. Tento problém je často doprovázen hlukem nebo netypickými zvuky z motoru.

Pravděpodobnosti problémů s únikem chladící kapaliny

Příčina úniku Počet případů Procentuální podíl
Poškozená hadice chladicího systému 150 35%
Prasklá nebo poškozená chladicí nádrž 80 18%
Selhání těsnění hlavy válců 60 14%
Poškozený chladič 50 12%
Vadné vodní čerpadlo 40 9%
Ostatní příčiny 50 12%
Celkem 430 100%

Tato tabulka shrnuje různé příčiny úniku chladicí kapaliny, počet případů a jejich procentuální podíl na celkovém počtu.

Jak identifikovat únik chladicí kapaliny

Identifikace úniku chladicí kapaliny může být někdy složitá, ale existují určité kroky, které mohou pomoci tento problém odhalit:

 • Vizuální kontrola: Pravidelně kontrolujte motorový prostor a okolí vozidla na přítomnost vlhkých skvrn nebo kapalin. Chladicí kapalina může mít různé barvy (zelená, růžová, modrá), což může usnadnit její identifikaci.
 • Kontrola hladiny kapaliny: Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži. Pokud zaznamenáte častý pokles hladiny, může to být známka úniku.
 • Kontrola tlakových hadic: Kontrolujte hadice chladicího systému na přítomnost trhlin, prasklin nebo uvolněných spojů.
 • Pozorování teploty motoru: Přehřívání motoru může být známkou úniku chladicí kapaliny nebo jiného problému v chladicím systému.

Prevence úniku chladicí kapaliny

Prevence úniku chladicí kapaliny je nejlepší způsob, jak předejít vážným poškozením motoru a nákladným opravám. Zde je několik tipů, jak předcházet únikům:

 • Pravidelná údržba: Pravidelné prohlídky vozidla a údržba chladicího systému mohou pomoci odhalit a opravit problémy dříve, než se stanou vážnými.
 • Výměna chladicí kapaliny: Dodržujte doporučení výrobce ohledně výměny chladicí kapaliny. Starší kapalina může ztratit své ochranné vlastnosti a způsobit korozi nebo jiné problémy.
 • Kontrola těsnění a hadic: Pravidelně kontrolujte stav těsnění a hadic chladicího systému a vyměňujte je při prvních známkách opotřebení.
 • Použití kvalitních dílů: Při výměně komponent chladicího systému používejte kvalitní a doporučené díly, které zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost.

Diagnostika a oprava úniku chladicí kapaliny

Pokud již došlo k úniku chladicí kapaliny, je důležité provést diagnostiku a opravu co nejdříve. Postup při diagnostice může zahrnovat následující kroky:

 • Doplnění chladicí kapaliny: Před zahájením diagnostiky doplňte chladicí kapalinu na doporučenou úroveň a sledujte, zda nedochází k rychlému poklesu hladiny.
 • Použití tlakových testerů: Použití tlakových testerů může pomoci identifikovat netěsnosti v chladicím systému tím, že systém uvedete pod tlak a sledujete případné úniky.
 • Kontrola těsnění hlavy válců: Pokud máte podezření na poškození těsnění hlavy válců, může být nutné provést test komprese nebo kontrolu přítomnosti výfukových plynů v chladicí kapalině.
 • Oprava nebo výměna poškozených součástí: Po identifikaci příčiny úniku je nutné opravit nebo vyměnit poškozené součásti. To může zahrnovat výměnu hadic, těsnění, chladiče nebo vodního čerpadla.

Specifické případy úniku chladicí kapaliny

Únik z chladiče

Únik z chladiče může být způsoben korozí, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Pokud zjistíte, že chladicí kapalina uniká z chladiče, je důležité co nejdříve provést opravu nebo výměnu. Koroze může postupně zhoršovat stav chladiče, což vede k větším únikům a snížené účinnosti chlazení. Mechanické poškození může být způsobeno nárazy nebo vibracemi, které způsobí praskliny nebo netěsnosti.

Únik z vodního čerpadla

Vodní čerpadlo je klíčovou součástí chladicího systému a jeho selhání může vést k vážným problémům. Únik z vodního čerpadla může být způsoben opotřebením těsnění nebo poškozením těla čerpadla. Pravidelná kontrola a údržba vodního čerpadla mohou pomoci předejít těmto problémům. Pokud dojde k úniku, je důležité čerpadlo co nejdříve vyměnit.

Únik z hadic chladicího systému

Hadice chladicího systému jsou vystaveny vysokým teplotám a tlaku, což může vést k jejich opotřebení a prasknutí. Pravidelná kontrola hadic na přítomnost trhlin, prasklin a uvolněných spojů je důležitá pro prevenci úniku. Při zjištění jakéhokoli poškození je nutné hadici vyměnit.

Únik z těsnění hlavy válců

Těsnění hlavy válců je kritickou součástí, která zajišťuje těsnost mezi hlavou válců a blokem motoru. Selhání tohoto těsnění může vést k úniku chladicí kapaliny do motoru, což způsobuje přehřívání a další vážné problémy. Testy komprese a kontrola výfukových plynů v chladicí kapalině mohou pomoci identifikovat poškozené těsnění. Oprava tohoto problému vyžaduje demontáž hlavy válců a výměnu těsnění, což je náročný proces, který by měl být prováděn odborníkem.

Závěr

Únik chladicí kapaliny může mít vážné důsledky pro výkon a životnost motoru. Pravidelná údržba a kontrola chladicího systému jsou klíčové pro prevenci těchto problémů. Pokud dojde k úniku, je důležité rychle identifikovat a opravit příčinu, aby se předešlo vážnějším poškozením. Dodržování doporučení výrobců a používání kvalitních dílů může významně přispět k bezproblémovému provozu vašeho vozidla.